Regulamin sklepu dcfoto.pl obowiązujący do dnia 24.12.2014

I. Informacje ogólne

 1. Właścicielem sklepu i serwisu internetowego www.dcfoto.pl jest firma KramQ Zdzisław Płonka z siedzibą w 44-117 Gliwice, ul. Toszecka 102 lok. 127, NIP 969-005-46-49. Firma  jest zarejestrowana w ewidencji pod numerem EDG I/569/2010 prowadzonej przez Przezydenta Miasta Gliwice.
 2. Biuro i adres do korespondencji: Sklep internetowy dcfoto.pl, ul. Toszecka 102 lok. 127, 44-117 Gliwice.
 3. Dane bankowe:
  mBank: 37 1140 2004 0000 3802 7080 3711
 4. Dane Klientów sklepu dcfoto.pl mogą i będą wykorzystywane jedynie do realizacji złożonych zamówień oraz prowadzenia statystyk sprzedaży. Nie będą one udostępniane żadnym osobom trzecim. Zgodnie z normami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) będą przechowywane w sposób uniemożliwiający dostęp osobom niepowołanym.
 5. KramQ zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów znajdujących się na stronach sklepu.
 6. KramQ jest czynnym podatnikiem VAT i wystawia paragony lub faktury VAT na wszystkie sprzedawane towary.
 7. Stroną uprawnioną do dokonywania zakupów w sklepie dcfoto.pl może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna lub firma.

II. Towary

 1. Wszystkie oferowane w sklepie dcfoto.pl towary są produktami nowymi, nieużywanymi, wolnymi od wad fizycznych i prawnych, legalnie wprowadzone na rynek polski. Posiadają gwarancję producenta lub polskiego autoryzowanego dystrybutora. W sklepie nie prowadzimy sprzedaży sprzętu naprawianego, demonstracyjnego lub z wyprzedaży.
 2. Oferowane przez nas towary pochodzą od renomowanych producentów, a podane w serwisie specyfikacje produktów pochodzą z materiałów przez nich publikowanych i są one zgodne z danymi producentów. Podawane w imieniu producenta parametry techniczne produktu oraz czas realizacji zamówienia nie są elementem oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. W przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących podanych parametrów technicznych prosimy skontaktować się z naszym biurem.
 3. Prezentowane na stronach naszego serwisu ilustracje oraz zdjęcia produktów mogą różnić się od wyglądu naturalnego towarów w wyniku stosowanych technik prezentacyjnych.
 4. W wyniku postępu technologicznego, zmian technik i technologii produkcji oraz zmian materiałów dokonanych przez producentów może się zdarzyć, że opisy towarów i ich dane techniczne prezentowane na stronach serwisu mogą nieznacznie odbiegać od ich stanu rzeczywistego.
 5. Niektóre z oferowanych towarów mogą być w danej chwili niedostępne, o czym zostaną Państwo poinformowani przez pracownika sklepu w trakcie realizacji zamówienia.

III. Ceny

 1. Wszystkie podane ceny wyrażone są w złotych polskich w kwotach brutto zawierających odpowiedni podatek VAT.
 2. Ceny prezentowane w porównywarkach cenowych są aktualizowane zwykle raz dziennie w godzinach nocnych, dlatego też mogą występować różnice pomiędzy ceną prezentowaną w porównywarkach i ceną w sklepie. Aktualną i obowiązującą ceną jest cena podana na stronach naszego sklepu, każdorazowo podlegająca potwierdzeniu podczas przyjmowania zamówienia.
 3. Podane ceny mogą ulec zmianie w szczególności wskutek zmian kursów walut lub zmian cen producenta, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany potwierdzeniem podczas przyjęcia zamówienia do realizacji. Klient ma prawo zrezygnować z zamówienia w przypadku zmiany ceny bez żadnych konsekwencji.

IV. Zamówienia

 1. Wypełniony i przesyłany do sklepu dcfoto.pl wypełniony formularz rejestracyjny klienta jest deklaracją prawdziwości zawartych w nim danych. Warunkiem do realizacji składanych zamówień jest prawidłowe wypełnienie formularza i podanie wszystkich objętych nim informacji.
 2. Klient może składać zamówienia (oświadczenie woli Nabywcy) korzystając z formularza na stronie sklepu dcfoto.pl (koszyk zamówień), za pomocą poczty elektronicznej lub telefonicznie - w języku polskim.
 3. Zamówienie potwierdzane jest pocztą elektroniczną w ciągu 24 godzin roboczych. Potwierdzenie zamówienia zawiera informację na temat warunków dostawy, terminu i potwierdzenie ceny i jest oświadczeniem woli (zawarcia umowy sprzedaży) Sprzedawcy.
 4. W przypadku braku możliwości potwierdzenia zamówienia i/lub nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn leżących po stronie Klienta (np. dane klienta są niepełne lub nieprawidłowe) będzie ono uznane za niezłożone (nieskuteczne) po upływie trzech dni roboczych. W przypadkach skrajnych, tj. wprowadzeniu całkowicie niepoprawnych danych (np. złożenie zamówienia na postać z fikcji literackiej lub filmowej) lub nierealnym zamówieniu (ilość, termin) - zamówienie może być anulowane natychmiast przez pracowników sklepu.
 5. Złożenie zamówienia przez Nabywcę jest równoznaczne z upoważnieniem firmy KramQ do wystawienia faktury VAT bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy.
 6. KramQ zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień wątpliwych, niepotwierdzonych lub zawierających niekompletne dane.
 7. W przypadku zamówień niektórych towarów sprowadzanych na indywidualne zamówienie, nietypowych lub mało popularnych zamówienie może być zrealizowane po wpłacie ustalonej między stronami zaliczki.
 8. Obszarem działania firmy KramQ jest teren Polski i realizacja zamówień dokonywana jest wyłącznie na jej terenie.

V. Czas realizacji zamówienia

 1. Termin realizacji zamówienia (wysyłki towaru) zazwyczaj wynosi do 2 dni roboczych. Wyjątek mogą stanowić zamówienia na towary aktualnie niedostępne bądź nietypowe. W takim przypadku termin realizacji zamówienia może się wydłużyć, Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.
 2. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu realizacji zamówienia w przypadku chwilowego braku towaru w magazynie spowodowanego niezależnymi od sklepu przyczynami. O każdorazowej zmianie terminu Klient będzie informowany telefonicznie i/lub e-mailowo. W przypadku braku zgody na wydłużenie terminu realizacji Klientowi przysługuje prawo do rezygnacji z zamówienia.
 3. W przypadku zamówienia składającego się z kilku różnych produktów, KramQ zastrzega sobie prawo do oddzielnego wysyłania produktów. Klient w takim przypadku płaci za przesyłkę tylko jednorazowo, każda kolejna wysyłka jest na koszt sprzedawcy.
 4. Realizacja zamówienia rozpoczyna się od momentu potwierdzenie zamówienia przez Klienta. Wysłanie przez klienta płatności na konto KramQ przed otrzymaniem potwierdzenia nie stanowi zawarcia umowy sprzedaży.
 5. Na czas otrzymania przesyłki składa się okres realizacji zamówienia i czas dostawy (czas dostarczenia paczki przez Pocztę Polską to 2-5 dni roboczych, przez firmę kurierską jest to zwykle 1 dzień roboczy). Czas otrzymania paczki = czas realizacji zamówienia + czas dostawy.

VI. Płatność

 1. Gotówką za pobraniem przy odbiorze towaru, dla zamówień nie przekraczających 6 000 zł.
 2. Przelewem na jedno z kont firmy KramQ:
  mBank - numer rachunku: 37 1140 2004 0000 3802 7080 3711
 3. Gotówką przy odbiorze osobiście w sklepie w Gliwicach, przy ul. Toszeckiej.

VII. Transport

 1. Zakupione towary przesyłamy za pomocą firmy kurierskiej GLS.
 2. Wysyłane przesyłki są ubezpieczone do pełnej ich wartości.
 3. Koszt transportu jest prezentowany na stronie sklepu przed potwierdzeniem przyjęcia zamówienia do realizacji. Przy zamówieniu wielu przedmiotów - np. aparat + akcesoria, kilka aparatów etc. koszt przesyłki jest naliczany tylko raz.


Forma płatności - Za pobraniem:

 • Przesyłka kurierska (doręczana zwykle na następny dzień po wysłaniu*) o wartości do 6000 zł - 30,00 zł
 • Przesyłka pocztowa polecona (zwykle do 5 dni**) - maksymalnie do wartości zamówienia 200 zł i wadze do 1 kg - 12,00 zł

Forma płatności - Przedpłata na konto:

 • Odbiór osobisty - 0,00 zł
 • Przesyłka kurierska (doręczana zwykle na następny dzień po wysłaniu*) - 20,00 zł
 • Przesyłka pocztowa polecona (zwykle do 5 dni**) - maksymalnie do wartości zamówienia 200 zł i wadze do 1 kg - 8,00 zł

Forma płatności - Gotówka:

 • Odbiór osobisty - 0,00 zł

* Sklep dcfoto.pl nie ma wpływu na konkretną godzinę dostarczenia przesyłki przez firmę kurierską lub Pocztę Polską. W momencie wysyłki paczki z magazynu wysyłany jest do Klienta e-mail, w którym podawany jest numer listu przewozowego. Kurier ma obowiązek dostarczyć przesyłkę w ciągu jednego do dwóch dni roboczych. Czas dostawy może się wydłużyć jeżeli kurier nie zastanie nikogo pod podanym adresem lub z innych przyczyn leżących po stronie firmy kurierskiej.

** Za pośrednictwem Poczty Polskiej wysyłane są wyłącznie zamówienia, których wartość nie przekracza 200 zł oraz nie charakteryzują się dużą wagą lub gabarytami. Jeżeli chodzi o Pocztę Polską sklep dcfoto.pl nie ma wpływu na czas dostarczenia i jest to ok 2-5 dni roboczych.

 1. W przypadku zamówień składanych telefonicznie informacje o kosztach transportu są każdorazowo przekazywane klientowi przed przyjęciem zamówienia.
 2. Koszty transportu są automatycznie doliczane do wartości zamówienia Klienta i stanowią osobną pozycję (usługa).

VIII. Wydanie i odbiór towaru

 1. Klient odbierając towar zobowiązany jest do sprawdzenia stanu opakowania przesyłki, w tym w szczególności braku jego naruszeń, ciągłości taśmy świadczącej o nienaruszeniu paczki, braku deformacji wskazujących na uszkodzenie przesyłki w czasie transportu.
 2. W przypadku stwierdzenia naruszenia lub uszkodzenia przesyłki Klient proszony jest o odnotowanie wszystkich uszkodzeń na dokumencie dostawy i zapewnienie sporządzenia przez pracownika firmy kurierskiej protokołu reklamacyjnego (protokół szkody) lub o kontakt ze sklepem w celu wyjaśnienia. W takim przypadku Klient jest zobowiązany do odmowy odbioru przesyłki.
 3. Przy odbiorze towaru dostarczonego w paczce nie uszkodzonej Klient ma możliwość sprawdzenia zawartości paczki w obecności doręczyciela, a w przypadku stwierdzenia niezgodności asortymentowych lub ilościowych z fakturą albo uszkodzeń mechanicznych mogących powstać podczas przewozu Klient powinien zgłosić je przewoźnikowi lub pracownikom sklepu.
 4. Wszystkie stwierdzone niezgodności asortymentowe i/lub braki ilościowe albo uszkodzenia mechaniczne Klient jest powinien niezwłocznie zgłosić sprzedawcy telefonicznie lub pocztą elektroniczną, w miarę możliwości dołączając do zgłoszenia protokół reklamacyjny.
 5. Pokwitowanie odbioru zamówionych towarów bez zastrzeżeń poczytuje się w razie jakichkolwiek wątpliwości za pokwitowanie ich odbioru w asortymentach i ilościach określonych fakturą.

IX. Odstąpienie od umowy przez konsumenta i zwrot zakupionych produktów

 1. Na podstawie art. 7 ust. 1 w związanego z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) konsument, to jest osoba fizyczna, która nabywa rzecz ruchomą w celu nie związanym z działalnością zawodową lub gospodarczą, może odstąpić od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie dziesięciu dni od zawarcia umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy
  wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
 2. Odstąpienie przez konsumenta od umowy na tej podstawie wymaga złożenia przez Klienta stosownego oświadczenia w formie pisemnej według wzoru zamieszczonego poniżej i przesłania tego oświadczenia pocztą na adres:

  KramQ Zdzisław Płonka
  sklep internetowy dcfoto.pl
  ul. Toszecka 102 pok. 127
  44-117 Gliwice

  Wzór oświadczenia:

  …………………….. dnia …. …….. ……. r.

  …………………….
  (imię i nazwisko)

  ……………………
  (adres)

  KramQ Zdzisław Płonka
  sklep internetowy dcfoto.pl
  ul. Toszecka 102 pok. 127
  44-117 Gliwice


  Oświadczenie

  Na podstawie art. 7 ust. 1 w zw. z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.) odstępuję od umowy sprzedaży, zawartej zamówieniem złożonym dnia …. …….. ……. r., towaru otrzymanego w dniu …. ……….. ……… r.

  Kwotę do zwrotu proszę przekazać przelewem bankowym na rachunek prowadzony w banku .............. o numerze ..................................................... .

  …………..
   (podpis)
   
 3. Do oświadczenia tego prosimy dołączyć towar wraz z dokumentem zakupu (paragon/ faktura), co przyspieszy termin zwrotu zapłaconej nam ceny. W przypadku zwrotu towaru przy składanym oświadczeniu o odstąpieniu od umowy zapłaconą nam cenę zwrócimy w terminie nie przekraczającym 14 (słownie: czternastu) dni licząc od dnia otrzymania oświadczenia wraz z towarem.
 4. W przypadku nie dołączenia towaru do oświadczenia o odstąpieniu od umowy towar powinien być nam zwrócony w terminie 14 (słownie: czternastu) dni licząc od dnia wysłania na nasz adres oświadczenia o odstąpieniu od umowy. W przypadku takim z mocy normy art. 488 § 2 k.c. zapłaconą nam cenę zwrócimy w terminie nie przekraczającym 14 (słownie: czternastu) dni licząc od dnia otrzymania zwrotu towaru.
 5. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest aby zwracany sprzedawcy towar i jego opakowanie musi być w stanie nie zmienionym, kompletnym, nie noszącym śladów używania, chyba że zmiana wynika z czynności mieszczących się w granicach zwykłego zarządu.
 6. Zwrot towaru odbywa się wyłącznie na koszt zwracającego. Warunkiem przyjęcia zwrotu jest dołączenie kopii dokumentu potwierdzającego termin wydania towaru wraz z instrukcją i gwarancją, jeśli była przy zakupionym towarze.
 7. Zwracany towar prosimy zapakować w opakowanie gwarantujące bezpieczną przesyłkę. Uszkodzenia powstałe w trakcie transportu źle zabezpieczonej przesyłki spowodują odmowę przyjęcia zwrotu towaru.

X. Reklamacje

 1. W przypadku towarów objętych gwarancją Producenta Klient może według własnego wyboru:
  1. wykonać uprawnienia wynikające z gwarancji wobec Producenta,
  2. wykonać uprawnienia z tytułu niezgodności towaru z umową wobec KramQ na mocy ustawy o sprzedaży konsumenckiej
 2. Zgłaszając reklamację Klient winien jej treścią wskazać, które uprawnienia wykonuje.

XI. Ochrona danych osobowych

 1. Sprzedawca zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z ustawą "O ochronie danych osobowych". Zgodnie z tą ustawą zamawiający w sklepie dcfoto.pl mają prawo: do wglądu w swoje dane, do ich poprawiania oraz wniesienia żądania o zaprzestaniu ich wykorzystywania.

XII. Postanowienia Końcowe

 1. Składając zamówienie Klient akceptuje niniejszy Regulamin Sklepu. Niniejszy regulamin jest częścią treści zawieranej przez sklep oraz zamawiającego klienta umowy kupna - sprzedaży. Treść regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z jego brzmieniem od momentu złożenia przez klienta zamówienia.
 2. Wszystkie wymienione produkty i nazwy są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych i reklamowych i są zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.
 3. We wszystkich przypadkach nie unormowanych w powyższym regulaminie mają zastosowanie przepisy:
  1. Kodeksu Cywilnego,
  2. ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271 z późn. zm.),
  3. ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. Nr 141, poz. 1176 z późn. zm.)
 4. W przypadku wszelkich pytań prosimy o kontakt z naszymi handlowcami.
 5. Zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005 roku o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. nr 180, poz. 1495), klient kupujący sprzęt elektryczny lub elektroniczny, ma prawo zwrócić stary (zużyty) sprzęt tego samego rodzaju do sklepu, w którym kupił nowy produkt. Klienci chcący skorzystać z tej możliwości, proszeni są o odsyłanie zużytego sprzętu pod adres korespondencyjny sklepu. Koszt przesyłki ponosi klient.

 


Producenci
Autoryzowany partner Manfrotto
Kontakt
dcfoto.pl
ul. Toszecka 102/127
44-117 Gliwice, woj. śląskie,
Polska

 
 

Telefon
32 2310051
od 9:30 do 18:00

Telefon kom:
500 373 829
500 373 583
od 8:00 do 18:00

e-mail:

Kontakt z dcfoto.pl - GaduGadu 32200958
Opinie o sklepie
Ostatnio dodane
 • Dekielek 82mm do obiektywu Tamron 24-70mm f/2,8 G2
 • Osłona przeciwsłoneczna Tamron HA022 do Tamron SP 150-600mm f/5-6.3 Di VC USD G2
 • Holder NiSi 150mm do Nikon 19mm f/4E ED Tilt-Shift
 • Holder NiSi 150mm do Sigma 14mm f/1.8 DG HSM ART
 • Holder NiSi 150mm do Sigma 20mm f/1.4 DG HSM ART
Polecane

Fotografia Ślubna - www.photo-markowski.net

Informacje dodatkowe